See pood kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et saaksime täiustada teie kogemusi meie veebilehtedel.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Osterode OU hoolitseb teie privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest. Osterode OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kõik külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitikas kasutatud terminid on sätestatud käesoleva privaatsuspoliitika tingimustes.

Selleks, et kindlustada kodulehel teenuste täielik kvaliteet, me kasutame oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi kodulehe kõik vajalikud funktsioonid töötada.

Kõik kogunud teie isikuandmed töödeldatakse kooskõlas kehtivate EU ja EV õigusaktidega

1. Üldsätted

 1. Osterode OÜ kohustub tagama teie isikuandmete õiguste kaitse.

  1. Käesoleva privaatsuspoliitika annab ülevaate Teie õiguste ja Teie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.

  2. Klient kinnitab meie lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks.

2. Mõisted

  1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

  2. Isikuandmete kontrollimine – teostab Osterode OÜ, registrikood 10866733 , juriidiline aadress: Estonia, Harjumaa, Tallinn 11415, Suur-Sõjamäe 4.

  3. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Osterode OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.

  4. Külastaja on isik, kes kasutab Müüja veebilehte.

  5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Osterode OÜ teenuseid.

  6. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming.

  7. Veebileht on Osterode OÜ veebileht www.americantourister.ee

  8. Privaatsuspoliitika on käesolevas tekstis sätestatud, millest Müüja lähtub isikuandmete töötlemisel.

  9. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

  10. Üldtingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad Osterode OÜ-ga lepingusse astumisel.

  11. Otseturundus on tegevus, mille eesmärk on pakkuda kaupa, teenuseid või sooduspakkumisi posti teel, telefoni teel või muul otselinkidel ja / või uurida nende vaateid pakutavate kaupade või teenuste kohta.

3. Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme

  1. Selleks, et ostmine meie veebipoes oleks Teie jaoks võimalikult mugav ja kiire, saate Te luua isikliku konto. Kui Te loote isikliku konto, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid: nimi,perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, kohaletoimetamise aadress. Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada vaid juhul, kui tellimuse esitamisel soovite, et tarniksime kauba näidatud aadressile. Konto registreerimise puhul Klient peab sisetama parooli. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.

  2. Kui Te ostate meie veebipoest, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid: Ostuajalugu, käitumisajalugu veebipoes, makseajalugu, teie ja meie vahelise suhtluse ajalugu.

  3. Isikuandmete Töötlemist puudutavad üldsätted : Isikuandmeid võib Osterode OÜ töödelda:

* vastutava töötlejana määrates kindlaks Töötlemise eesmärgid ning vahendid;

* volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi.

  1. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest. Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada. Alaealiste isikute tegevuse ja / või konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest vastutavad nende vanemad või eestkostjad.4. Isikuandmete Töötlemise põhimõtted

Osterode OÜ juhindub Isikuandmete Töötlemisel järgnevatest põhimõtetest:

Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek või õigustatud huvi.
Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, mh on võimalik lihtsasti saada Isikuandmete Töötlemise alast teavet Osterode OÜ-ga ühendust võttes.

Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslike meetmeid.

5. Andmesubjekti andmekaitsealased õigused

  1. Teil on õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui Te olete piiranud meie õigust töödelda Teie isikuandmeid, ei tee me Teie isikuandmetega mingeid toiminguid peale nende säilitamise. Isikuandmete töötlemist saate Te piirata vähemalt ühel järgmistest asjaoludest: Teie isikuandmed on ebatäpsed (Isikuandmete töötlemist piiratakse sellisel juhul kuni andmete täpsuse kontrollimiseni); Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei ole nõus, et Teie isikuandmed kustutatakse; Teie isikuandmed on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; Teie isikuandmed on töödeldavad vastu Teie tahtmist (Andmete töötlemine lõpetatakse peale seda, kui on kontrollitud, kas Teie isikuandmete töötlemise põhjused kaaluvad üle Teie soove)

  2. Kui kahtlustad, et Teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

  3. Kliendile on õigused:

* esitada Müüjale kirjalik taotlus posti teel aadressile: Osterode OÜ-le, Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 11415, Eesti, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud.

* esitada kaebuse ja päringu posti teel aadressile: Osterode OÜ-le, Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 11415, Eesti

Pärast taotluse kättesaamist tuleb Osterode OÜ vastata Kliendile 30 tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist. Sellise teave väljastatakse Kliendile tasuta üks kord ühe aasta jooksul.

6. Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

  1. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Osterode OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

  2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

  3. Nõustudeks käesolevate tingimustega Klient nõustub, et nende tellimuste, maksete ja tarnete kinnitamiseks või muul viisil tellimuste täitmiseks nõustavad teated saadetakse nende e-posti aadressile.

  4. Klient kinnitab meie lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Klient nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks meie e-poest. Sealhulgas nõustub Klient, et tema andmeid töödeldakse tulemuslikkuse eesmärgi.

  5. Müüja ei salvesta ostja andmeid makseteabe kohta. Kõik maksed tehakse partnerkanalite kaudu.

  6. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

  7. Osterode OÜ haldab Kliendi isikuandmeid otseturunduse eesmärgil: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja säilitab neid 2 aastat.

7 . Osterode OÜ teeb koostööd isikutega, kellele võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

  1. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Osterode OÜ sideteenust osutavad teenusepakkuajad, reklaami- ja turunduspartnerid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:Vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik; Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Osterode OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

  2. Müüja kasutab ainult andmekäsitlejaid, kes tagavad, et asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid rakendatakse viisil, et andmete töötlemine vastab eeskirjade nõuetele ja kaitseb ostjate kui andmesubjektide õigusi.

  3. Andmesubjekte isikuandmeid võib esitada ka vastusena valitsusasutuste ja kohtute ametlikele taotlustele, kuid alles pärast nende taotluste seaduslikkuse kontrollimist.

  4. Privaatsuspoliitika kohaldub Andmesubjektidele ning Privaatsuspoliitikas nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Osterode OÜ töötajad , kellel on kokkupuude Osterode OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

8. Lõppsätted

Nõustudes nende tingimustega, kinnitab klient, et Osterode OÜ haldab Kliendi esitatud andmeid või lepingu täitmise ajal osutab partneritele lepingu täitmise eesmärgil (kauba tarnimine, tasumise turvalisus jne) ulatuses, mis on vajalik vastavate ülesannete täitmiseks. Kliendi teavitatakse, et andmete saajad võivad muutuda. Kliendile on teatatud, et tal on õigus taotleda Osterode OÜ-lt (isikuandmete töötleja), äriühingute nimekirja, kellele tema isikuandmed on üle antud.

Privaatsuspoliitika kohaldub Andmesubjektidele ning Privaatsuspoliitikas nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Osterode OÜ töötajad , kellel on kokkupuude Osterode OÜ valduses olevate Isikuandmetega. Käesolev privaatsuspoliitika on eeskirjade lahutamatu osa ja viide käesolevatele privaatsuspõhimõtetele peab viitama ka tingimustele. Käesolev privaatsuspoliitika jõustub 15. aprillil 2018. Iga muutus, mis Privaatsuspoliitikas läbi viiakse, ilmub teadaandena avalikult ka americantourister.ee lehel.