See pood kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et saaksime täiustada teie kogemusi meie veebilehtedel.

Garantii

Samsonite toodetele annab garantii tootja ja garantiid vahendab OÜ Osterode, mis asub Suur-Sõjamäe tn 4 Tallinn 11415.

Samsonite´i tooteid kontrollitakse rangelt, et tagada reisitoodete vastavus nõudlikele standarditele. Seega, kui selle Samsonite´i tootega ("toode") ilmneb probleem ja selle on tinginud materjali ja valmistamise tootmisvead, otsustab Samsonite oma äranägemisel toote parandamise või väljavahetamise siin kirjeldatud garantii tingimuste alusel. Siin sätestatud garantii kehtib ainult toote esimese ostja või kingisaaja puhul. Garantii kestus on märgitud toote sees oleval garantiikaardil ja/või meie veebisaidil olevas tootefunktsioonide loendis.

Samsonite annab toodetele garantii ainult materjali või valmistamise defektide osas vastavalt Samsonite garantii tingimustele. Tootmisdefektide hulka ei kuulu (transpordi- ja muudest juhuslikest kahjustustest tekkinud vead;toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja kasutamisest ning ülekoormatusest põhjustatud vead; kui toode remonditakse selleks volitamata isiku või hooldusfirma poolt; Samsonitest sõltumatu põhjustel (õnnetused, äike, vesi, tulekahju, jms.) tekkinud vead; ekspluatatsiooni häired, mis on põhjustatud juhuslikust või tahtlikust toote vigastamisest kasutaja poolt; loomulikul teel kulunud esemed ja nende osad, samuti ei kuulu tootmisdefektide hulka ka mehhaanilised vigastused).

Palun ärge saatke toodet otse Samsonite'ile, see ainult aeglustab parandamist. Nimetatud garantii on ülemaailmne ja saate oma toodet lasta parandada kõigis teeninduskeskustes üle maailma. Sellegipoolest vastutate toote teeninduskeskusse saamisega seotud kulude eest, kaasa arvatud (aga mitte ainult) pakendamis- ja saatekulud ning rakendatavad maksud.

Kauba defekti / kahju tuvastamise korral, peab ostja kohaselt pöörduma volitatud hoolduskeskuse poole. Hoolduskeskuses garantiiteeninduse saamiseks vajate nõuetekohaselt täidetud garantiisertifikaati või ostukviitungi koopiat (arve). Teeninduskeskus otsustab, kas Samsonite´i garantii katab teie mure või mitte. Garantii kehtivuse korral teatatakse teile, kas toodet hakatakse parandama või vahetatakse välja. Kõik sellised parandamiste või väljavahetamiste kulud kannab Samsonite, kaasa arvatud kõik parandatud või väljavahetatud toote teile saatmisega seotud kulud. Kui toode tuleb välja vahetada ja see ei ole enam saadaval, pakub Samsonite asemele võrreldava Samsonite'i toote.

Juhuslikest ja kaudsetest kahjudest loobutakse selgesõnaliselt. Garantii ei kata tööjõukulusid ja kahjusid, mis tekivad mujal kui teeninduskeskuses tehtud tööde tõttu. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses välistatakse seetõttu kõik kaudsed garantiid. Siin antav garantii piirdub toote väärtusega. Tootmisspetsifikatsioone võidakse muuta ette teatamata. Toote lukud on mõeldud ainult juhusliku avanemise vältimiseks ja ei pruugi tõkestada toote või selle sisu vargust, purunemist ega lennufirma/lennujaama personali või ametivõimude poolset juurdepääsu. Vaadake toode viivitamata üle, kui see on olnud kellegi teise käes. Transiidi ajal tekkinud kahjustuste korral esitage nõue transiidiettevõttele (mis on kindlustatud teie toote kahjustamise eest) saabumiskohas, võimaluse korral enne tollivormistust.

Garantii eesmärk on anda teile kindel õigushüve. Lisaks siin kirjeldatud õigustele võib teil olla ka muid õigusi, mis erinevad riigiti antud garantiide välistuse või kohaldamise, juhuslike ja kaudsete kahjude ning parandamise ja väljavahetamise poolest. Sellest tulenevalt ei pruugita kõnealuses müügigarantiis konkreetselt sisalduvaid piiranguid või välistusi teile kohaldada.

Samsonite müügigarantii laieneb ainult toodetele, mis oli müüdud Samsonite poolt volitatud esinduses või filiaalides Eestis.

Lisaks eelnimetatud garantiitingimustest tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused, näiteks pretensiooni esitamise õigus vastavalt võlaõigusseaduse § 218 lõikele 2.